Interview PerSaldo met Frank van de Meent ‘betrokkenheid in een ouderinitiatief’

In aanloop naar de landelijke wooninitiatievendag van PerSaldo-Wonen, op 7 oktober a.s. is in het zomernummer ‘EigenWijs’ van Per Saldo een interview opgenomen met Frank van de Meent.

Wendy Rinzema sprak met hem over zijn ervaringen als initiatiefnemer bij de Grasboom.

Dat er veel komt kijken bij het opstarten van een ouderinitiatief was Frank vanaf het begin wel duidelijk, maar dat het ook een kwestie is van betrokken blijven, realiseerde hij zich pas gaandeweg; een ouderinitiatief blijft ‘werk in uitvoering’.

Hier kun je het gehele interview downloaden


PerSaldo, Landelijke dag wonen 7 oktober 2023

Op zaterdag 7 oktober 2023 van 10.00 tot 16.00 uur organiseert PerSaldo voor de14e keer de Landelijke dag Wonen in cursus- en vergadercentrum Domstad in Utrecht.

Centraal staan ontmoeting, inspiratie en het delen van kennis en ervaringen. Deelnemersvan pgb ouder-, bewoners- en wooninitiatieven zijn welkom, en ook starters ontvangenwe natuurlijk graag!

De toegang is gratis en wij zorgen voor een boeiende dag en een heerlijke lunch.

‘De Kunst van het gewone leven in jouw initiatief’

Het programma ziet er als volgt uit:

Inspirerende en deskundige sprekers, waarmee je in gesprek kunt gaan over actueel beleid en de toekomstige zorg in pgb-wooninitiatieven

Themasessies over:

  • Zeggenschap in je initiatief. Hoe kijk jij ernaar?
  • Continuïteit van je initiatief.
  • Hoe doe je dat nu de kosten steeds hoger worden en de arbeidsmarkt krap is?
  • Een speciale sessie Startende initiatieven.