Gemeente Woerden start informatietraject met ouderinitiatief voor nieuwe locatie

Op 31 mei jongstleden zijn de initiatiefnemers van stichting de Woongaard in gesprek geweest met beleidsmedewerkers van de gemeente Woerden, in aansluiting op intern overleg met betrokken wethouders.

Resultaat van dit overleg is dat de gemeente Woerden heeft ingestemd met een informatietraject voor de huisvesting van 15 bewoners in Snellerpoort, zoals door de Woongaard is gedefinieerd.

Onderwerpen die nader dienen te worden uitgewerkt zijn onder andere de continuïteit en bestendigheid van het ouderinitiatief, zowel financieel als organisatie. Maar ook zaken als lokale binding, gemeentelijke ondersteuning en centrale wachtlijst zullen daarbij ter sprake komen.

Informatie avond in september

Begin september willen de initiatiefnemers een informatie-avond organiseren voor belangstellenden. De gemeente Woerden zal daar ook bij aanwezig zijn.

Nieuwbouwlocatie in Snellerpoort

In januari 2017 is dit ouderinitiatief gestart vanuit één initiatiefnemer. Via een oproep op de website van NVA en MEE Woonwinkel kregen zij veel gehoor.

In de oriëntatie-fase, ontwikkelde de initiatiefgroep verder met hulp van MEE Utrecht, Gooi & Vecht en De Grasboom. Dit leidde in het najaar van 2018 tot de oprichting van de Stichting De Woongaard.

Na ruim vijf jaar lobbyen heeft de stichting eindelijk zicht op een nieuwbouwlocatie in de wijk Snellerpoort in Woerden waar een woonproject met 15 appartementen kan worden gerealiseerd. Aanvankelijk was de bedoeling dat in Harmelen gebouwd zou gaan worden, maar dat gaat niet door.

De nieuwbouw zal in 2023 aanvangen en naar verwachting zal het wooninitiatief in 2025 haar deuren openen.

Binnen het Grasboom webportaal is ruimte gemaakt voor stichting De Woongaard door toevoeging een website, waar je de ontwikkelingen kunt volgen.

Zie ook op Grasboom Woerden: Introductie