Organisatie

Stichting Grasboom Utrecht Clophaemer 
Dit ouderinitiatief is aangesloten bij Stichting De Grasboom

Projectnaam

Grasboom Utrecht Clophaemer

Rechtsvorm

Stichting (rechtspersoon)
RSIN / fiscaal nr: ……………… ????
KvK nr: 30225474

ANBI status stichting De Grasboom

RSIN / fiscaal nr: 8168.88.115
ANBI status: Ja
KvK nr: 30216235

Kenmerken

  • Non-profitorganisatie (geen winstoogmerk)
  • Ouderinitiatief
  • Participatiegerichte ondersteuning in beschermde woonvorm (GGZ – C)
  • Kleinschalig wooninitiatief met scheiding van Wonen en Zorg
  • Pgb-aanbieder (geen ZIN)
  • Zelfstandige appartementen met 1 centrale gemeenschappelijke ruimte
  • Specifieke doelgroep: jongvolwassenen met autisme en normale tot hoge intelligentie

Woonvorm

Beschermd Wonen (Wmo)
Zelfstandig wonen
Zorgclusterwoningen in woongebouw

Zorgvorm

Individuele begeleiding en begeleiding groep
Zorg op afspraak
24-uurs bereikbaarheid en nabijheid van begeleiding

Organisatie Grasboom Utrecht Clophaemer

Bestuur met vertegenwoordiging commissies
Commissie PR & communicatie
Commissie Wonen en Zorg
Commissie Financiën

Ontwikkeling wooninitiatief

Aangesloten bij De Grasboom voor aandachtsgebieden Wonen, Zorg, Welzijn, Financiën, PR & communicatie, Wmo / Beschermd Wonen, Werving en Activiteiten
Ondersteuning, cursussen en voorlichting MEE Utrecht, Gooi & Vecht, Movisie en PerSaldo

Woningstichting

Stichting Studenten Huisvesting Utrecht (KvK. 30092565)

Formeel zorgaanbieder

Stichting Grasboom Utrecht Clophaemer

Geselecteerd Zorgleverancier

Autismeteam van stichting Reinaerde (KvK. 30170001)

Financiering van de Zorg

Wmo: (regio Gooi & Vechtstreek ) beschikking Beschermd Wonen met Pgb (geen ZIN)
Wlz: (zorgkantoor) CIZ indicatiebesluit met Pgb (geen ZIN)