Organisatie

Stichting Grasboom Utrecht Clophaemer
Dit ouderinitiatief is aangesloten bij Stichting De Grasboom.

Rechtsvorm

Stichting (rechtspersoon)
RSIN/fiscaal nr: 817901565
KvK nr: 30225474

ANBI-status stichting De Grasboom

RSIN/fiscaal nr: 8168.88.115
ANBI-status: Ja
KvK nr: 30225474

Kenmerken

  • Non-profitorganisatie (geen winstoogmerk)
  • Ouderinitiatief
  • Begeleiding in beschermde woonvorm
  • Kleinschalig wooninitiatief met scheiding van Wonen en Zorg
  • Vergoeding uit pgb (geen ZIN)
  • Zelfstandige appartementen met 1 centrale gemeenschappelijke ruimte
  • Doelgroep: (jong)volwassenen met autisme en normale tot hoge intelligentie

Woonvorm

Beschermd Wonen (Wmo) in een eigen woonruimte.

Zorgvorm

Individuele begeleiding en begeleiding als groep
Zorg op afspraak
24-uurs bereikbaarheid en nabijheid van begeleiding

Organisatie Grasboom Utrecht Clophaemer

Bestuur met vertegenwoordiging commissies
Commissie PR & communicatie
Commissie Wonen en Zorg
Commissie Financiën

Woningbouwcorporatie

Stichting Studenten Huisvesting Utrecht (KvK. 30092565)

Formeel zorgaanbieder

Stichting Grasboom Utrecht Clophaemer

Geselecteerd Zorgleverancier

Lister (KvK. 41180956)

Financiering van de Zorg

Wmo: Regionale Toegang gemeente Utrecht met beschikking Beschermd Wonen met pgb (geen ZIN)
Wlz: CIZ indicatiebesluit met pgb (geen ZIN)