Wonen

Wonen

Grasboom Utrecht Clophaemer ligt in de wijk Overvecht nabij het winkelcentrum De Klop. In oktober 2007 is de Stichting Grasboom Utrecht Clophaemer opgericht door ouders. De stichting is verantwoordelijk voor de exploitatie en de zorg. Bij de opening hoorden alle 9 appartementen op de eerste verdieping  van het appartementencomplex Clophaemer bij het project. In 2016 is hier een 10e appartement op de vijfde verdieping bij gekomen.

Als bewoner heb je een eigen appartement. Voor je appartement sluit je een huurovereenkomst af met de verhuurder Stichting Studenten Huisvesting (SSH). De huur betaal je zelf. Hiervoor heb je een eigen inkomen (werk, uitkering, studiefinanciering) nodig.

Naast de 10 appartementen beschikt het wooninitiatief over een gemeenschappelijke ruimte met keuken, een aparte was/droog ruimte, een gezamenlijk overdekt balkon en een bescheiden administratieve ruimte voor het begeleidingsteam.
Het gebouw heeft een lift en op de 6e verdieping een openbaar dakterras.

Wonen & zorg

De zorg wordt apart ingekocht en betaald. Hiervoor heb je een beschikking beschermd wonen van de gemeente Utrecht nodig (meer hierover onder ‘zorg’). Grasboom Utrecht Clophaemer treedt  formeel op als zorgverlener. Je sluit met de stichting een zorgovereenkomst af. Grasboom Utrecht Clophaemer koopt de begeleiding collectief in bij Reinaerde.

Je mag niet zonder meer (blijven) wonen in een appartement van Grasboom Utrecht Clophaemer. Om bij Grasboom Utrecht Clophaemer te kunnen wonen, moet je naast een huurovereenkomst ook een individuele zorgovereenkomst met de stichting afsluiten. Dat wil zeggen dat je er alleen mag wonen als je ook begeleiding van de stichting ontvangt. In de huurovereenkomst en de zorgovereenkomst is dat nadrukkelijk vastgelegd. Wonen bij Grasboom Utrecht Clophaemer is alleen mogelijk gedurende de looptijd van de zorgovereenkomst. Dit heet een koppelbeding.

Wanneer de zorgovereenkomst wordt beëindigd, bijvoorbeeld door uitstroming of doordat je de begeleiding niet accepteert, komt ook de huurovereenkomst te vervallen.

Ouderparticipatie

Grasboom Utrecht Clophaemer is een ouderinitiatief. Dat betekent dat ouders en/of naastbetrokkenen een belangrijke bijdrage leveren bij het reilen en zeilen. Als je bij Grasboom Utrecht Clophaemer komt wonen, moeten je ouders en/of naastbetrokkenen bereid zijn mee te werken. Dit kan op verschillende manieren. De inzet van ouders en/of naastbetrokkenen is onmisbaar om de continuïteit en het voortbestaan van het project te waarborgen.
Meer hierover bij Welzijn -> Familie & Ouderparticipatie.

De woningen op de De Clophaemer
De een-kamer-appartementen variëren in oppervlakte tussen 50 m² – 55 m² en zijn voorzien van een keuken, badkamer en berging. Je fiets kun je stallen in de afgesloten fietsenkelder voor alle bewoners van Grasboom Utrecht Clophaemer.

Je hebt geen partner waarmee je een huishouden vormt en er is dus sprake van een ‘eenpersoonshuishouden’.

De huur & huurtoeslag

Je betaalt de huur zelf aan Stichting Studenten Huisvesting (SSH).

De huurprijzen voor de appartementen liggen onder de huur-toeslaggrens van maximaal € 720 per maand (in 2019). Het is mogelijk om huurtoeslag aan te vragen. Hoeveel huurtoeslag je zal ontvangen, is afhankelijk van je persoonlijke leefsituatie, de hoogte van je inkomen en de huurprijs.

De huur-toeslaggrens voor jongeren onder 23 jaar is lager (€ 420 per maand in 2019). Op dit moment heeft de SSH een regeling dat de huur voor deze groep aangepast wordt aan de huur-toeslaggrens. Ben je jonger dan 23? Dan betaal je een lagere huur en heb je  ook recht op huurtoeslag.

Als je geen student bent, doet de wooncorporatie een inkomenstoets.