Wonen

Wonen

Grasboom Utrecht Clophaemer ligt in de wijk Overvecht nabij het winkelcentrum De Clophaemer.  De stichting die verantwoordelijk is voor de exploitatie en de zorg heet Stichting Utrecht Clophaemer en is opgericht door ouders. In oktober 2007 opende de stichting haar deuren, met 9 appartementen op de eerste verdieping van het appartementencomplex De Clophaemer. In 2016 is er een 10e appartement op de vijfde verdieping bij gekomen.

De woningcorporatie, waarmee je een huurovereenkomsten afsluit, is Stichting Studenten Huisvesting (SSH). Voor de zorg die je wilt inkopen heb je een beschikking Beschermd Wonen met als leveringsvorm PGB (Persoonsgeboden Budget) van de Regionale toegang van de gemeente Utrecht nodig. De zorgovereenkomst wordt contractueel vastgelegd met de stichting, die als formeel zorgaanbieder de begeleiding collectief inkoopt bij een geselecteerde zorgleverancier.

Het wooninitiatief beschikt over een gemeenschappelijke ruimte, een aparte was/droog ruimte en bescheiden administratieve ruimte voor het begeleidingsteam. Voor al deze voorzieningen geldt, dat in de context van beperkt beschikbare budgetten, af te nemen zorg en instandhouding van de woonvorm, bewoners gemotiveerd open moeten staan voor de geboden begeleiding.

Wonen & zorg

Het huren van een appartement is gebonden aan een individuele zorgovereenkomst die met de stichting wordt gesloten. In de huurovereenkomst en de zorgovereenkomst is nadrukkelijk vastgelegd dat wonen in dit Grasboomproject alleen mogelijk is gedurende de looptijd van de zorgovereenkomst. Dit heet een koppelbeding.

Wanneer de zorgovereenkomst wordt beëindigd, bijvoorbeeld door uitstroming of onttrekking aan de professionele begeleiding, komt de huurovereenkomst te vervallen. Het gewenste niveau van begeleiding kan alleen worden gehandhaafd bij een voldoende aantal deelnemers en afname van zorg vanuit begeleidings budgetten. Het belang dat alle bewoners van de woonvoorziening zich daaraan binden is evident.

Ouderparticipatie

Een andere belangrijke voorwaarde voor het wonen op de Clophaemer is dat je ouders en/of naastbetrokkenen meehelpen in het ouderinitiatief, om de continuïteit te waarborgen.

De woningen in De Clophaemer

De bewoners hebben geen partner waarmee zij een huishouden vormen en is er in die zin sprake van een ‘eenpersoonshuishouden’. De een-kamerappartementen variëren in oppervlakte tussen 50 m² – 55 m² en zijn voorzien van een keuken, doucheruimte met toilet, en een eigen fietsenkelder onder in het gebouw.

De Huur

De bewoner betaalt zelf de huur aan Stichting Studenten Huisvesting (SSH). De meeste bewoners zijn voor hun inkomen aangewezen op een uitkering. Dat betekent, dat zij geen hoge huur kunnen betalen en uitsluitend kunnen huren in de sociale huursector. De huurprijzen liggen onder de huur-toeslaggrens van maximaal € 710,68 per maand in 2018. Hoeveel huurtoeslag iemand krijgt, is afhankelijk van de persoonlijke leefsituatie en hoogte van het inkomen in relatie met de huurprijs.

Mensen met een zware zorgindicatie hebben en houden toegang tot de sociale huursector ongeacht de hoogte van het inkomen. Dit geldt ook voor 18 jarigen.

De wooncorporatie doet een inkomenstoets.