Grasboom Utrecht Clophaemer. Een ouderinitiatief van stichting Grasboom Utrecht Clophaemer

Introductie

Nummer één

Grasboom Utrecht Clophaemer is het eerst opgezette wooninitiatief binnen de Grasboom en bestaat inmiddels tien jaar. Zowel bewoners, ouders als zorgaanbieder Reinaerde hebben in die tien jaar veel ervaring opgedaan.

De doelstelling is in die tien jaar niet veranderd: in een veilige en prettige omgeving begeleiding bieden aan (jong)volwassenen met autisme, die op eigen benen willen staan.

Binnen ons wooninitiatief is plek voor tien bewoners met een autisme spectrum stoornis. Ieder heeft een eigen appartement. Er is professionele begeleiding aanwezig gedurende de dag en avond. Grasboom Utrecht Clophaemer beschikt over een hele verdieping van het gebouw de Clophaemer. Dat geeft een huiselijk en veilige sfeer.

Het gebouw ligt in de wijk Overvecht, aan de rand van de stad dichtbij o.a. de Maarsseveense Plassen. Omdat het centrum van Utrecht op fietsafstand ligt, kun je bij Grasboom Utrecht Clophaemer de gemakken van het wonen in de stad combineren met de mogelijkheid rust daarbuiten te zoeken.

De ervaring leert…

Voor veel jongvolwassenen met een normale intelligentie en met een diagnose autisme spectrum stoornis, is ‘gewoon’ het huis uitgaan moeilijk. De ouders van de Grasboom weten dat als geen ander. Onze ouderinitiatieven zijn ontstaan door uitwisseling van kennis en ervaring. Die samenwerking leidde niet alleen tot het opzetten van de verschillende initiatieven, maar zet zich blijvend voort binnen de Grasboom.

Om mee te kunnen blijven gaan in een veranderende maatschappij is het belangrijk de krachten te bundelen en gezamenlijk de toekomst voor onze bewoners veilig te stellen.

De Grasboom, samen sterk

Grasboom Utrecht Clophaemer wordt ondersteund door Stichting de Grasboom. Bij de negen Grasboom stichtingen werken ouders nauw met elkaar samen op aandachtsgebieden, zoals Zorg, Wonen, Welzijn, Financiën, wachtlijstbeheer, PR & communicatie, maatschappelijke ontwikkelingen en uitwisseling van ervaring en expertise.

Een voorwaarde voor het wonen op de Grasboom is daarom ouderparticipatie. Ouders borgen de zorg. Uiteraard kan ook een ander familielid dit op zich nemen. Maar we kunnen alleen voortbestaan als naasten zich willen inzetten voor onze bewoners en ons wooninitiatief. Meer informatie hierover kun je terugvinden op de pagina familie.

Geen twee gelijk

Geen twee mensen zijn gelijk. Of je nu autisme hebt of niet… ieder van ons heeft eigen wensen en bijzondere kwaliteiten.  Dat geldt ook voor onze wooninitiatieven.

Onder de paraplu van De Grasboom werken ouders van negen verschillende projecten en creëren samen met jongeren en andere betrokkenen een geschikte woonruimte met begeleiding op maat. Elk wooninitiatief heeft een eigen karakter. Er zijn er geen twee gelijk. Natuurlijk zijn er overeenkomsten, zeker wat betreft de doelstelling. Maar verschillen zijn er ook.

Ook op jezelf wonen?

Dankzij De Grasboom wonen nu ruim 100 jongvolwassenen helemaal op zichzelf. Dat is een indrukwekkende prestatie!

Wil je ook op jezelf wonen met begeleiding en ben je geïnteresseerd in onze woon/zorgvorm? Kijk dan eens goed rond op onze website en laat je verrassen door wat de initiatieven van de Grasboom je kunnen bieden.