Zorg

Zorg

Begeleiding bij Grasboom Utrecht Clophaemer

Vaak hebben hebben jongeren met een vorm van autisme en hun ouders al een lastige weg afgelegd voordat zij de stap zetten om zich aan te sluiten bij een ouderinitiatief. In hun zoektocht naar een passende woonvorm weten ouders vaak welke begeleiding er nodig is. Het is daarom belangrijk dat ouders meedenken over de geleverde zorg. Grasboom Utrecht Clophaemer werkt met Reinaerde die ‘zorg op afspraak’ levert. Een aantal ouders bemant de zorgcommissie. De zorgcommissie overlegt met Reinaerde over de juiste begeleiding. Deze is gericht op:

  • Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie
  • Het psychisch en psychosociaal functioneren
  • Het voorkomen van verwaarlozing of maatschappelijke overlast; het afwenden van gevaar voor de bewoner of anderen.
  • Het voorkomen van vereenzaming

Het doel van het wonen op de Clophaemer is zo zelfstandig mogelijk te worden. Het wonen op de Clophaemer is geen vrijblijvende zaak. Van de bewoner wordt verwacht dat hij/zij naar zichzelf en zijn beperking leert kijken en gemotiveerd is om samen met zijn/haar begeleider te werken aan zelfredzaamheid. Dit inzicht is essentieel bij het ontvangen en aanvaarden van ondersteuning.