Zorg

Begeleiding bij Grasboom Utrecht Clophaemer

Vaak hebben hebben jongeren met een vorm van autisme en hun ouders al een lastige weg afgelegd voordat zij de stap zetten om zich aan te sluiten bij een ouderinitiatief. In hun zoektocht naar een passende woonvorm weten ouders vaak welke begeleiding er nodig is. Het is daarom belangrijk dat ouders meedenken over de geleverde zorg. Grasboom Utrecht Clophaemer werkt met Lister die ‘zorg op afspraak’ levert. Een aantal ouders bemant de zorgcommissie. De zorgcommissie overlegt met Lister over de juiste begeleiding. Deze is gericht op:

  • Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie
  • Het psychisch en psychosociaal functioneren
  • Het voorkomen van verwaarlozing of maatschappelijke overlast; het afwenden van gevaar voor de bewoner of anderen.
  • Het voorkomen van vereenzaming

Het doel van het wonen op de Clophaemer is zo zelfstandig mogelijk te worden. Het wonen op de Clophaemer is geen vrijblijvende zaak. Van jou als bewoner wordt verwacht dat je naar jezelf kijkt en weet waar je aan wil werken. Je hoeft dat niet meteen paraat te hebben. Ook daar kan de begeleiding je bij ondersteunen. Maar het is wel belangrijke om leerdoelen te hebben, die vastgelegd worden in een ondersteuningsplan. De een wil eerst leren koken, de ander wil zijn financiën op orde krijgen. Belangrijk is dat je gemotiveerd bent om samen met je begeleider te werken aan je zelfredzaamheid. We noemen dit begeleidbaar opstellen.

Je begeleidbaar opstellen is een belangrijke voorwaarde om bij ons te kunnen wonen. Zo werk je aan jezelf en investeer je in je toekomst. Dit is iets wat ook de gemeente van je vraagt als je een indicatie Beschermd Wonen hebt.