Grasboom Beleidsplan 2023 – 2025

Het beleidsplan van de Grasboom 2023 – 2025 is gepubliceerd op deze website en kan ter kennisname worden geraadpleegd. In dit nieuwe beleidsplan staat centraal: kennis delen, verbinden, verdieping en borging van de continu├»teit.

Daarnaast volgen we de nauwlettend aandachtsgebieden rond de invoering van het woonplaatsbeginsel voor gemeenten, Beschermd Wonen binnen de Wmo; GGZ-wonen binnen de Wlz en werken we aan de doorontwikkeling van de ICT die in 2022 is ingezet.

Momenteel zijn twee nieuwe ouderinitiatieven in oprichting, die in 2023 ‘stenen’ toegewezen hebben gekregen en naar verwachting over twee jaar gerealiseerd zullen zijn. (resp. in Weesp en Woerden ). Bij beide ouderinitiatieven is ter ondersteuning een Grasboom bestuurslid betrokken die vanuit ervaring het proces van initiatief naar realisatie kan begeleiden.

Kortom een ambitieuze agenda voor de komende jaren die het waard is om kennis van te nemen.

Beleidsplan de Grasboom 2023 – 2025