Harry van Haarlem draagt voorzitterstaak over

Na bijna 10 jaar als voorzitter, leiding te hebben gegeven aan de stichting De Grasboom heeft Harry van Haarlem het voorzitterschap overgedragen aan Cees Boutens (voorz. Grasboom Utrecht De Roos). Harry blijft deel uitmaken van het bestuur en blijft voorzitter van ‘De Clophaemer’.

Het bestuur heeft gekozen voor een roulerend voorzitterschap waarbij ook de secretaris telkens voor een termijn van twee jaar wordt benoemd. Daarbij bestaat de mogelijkheid om ruimte te creeren een geschikte persoon voor te dragen vanuit het eigen project voor deze bestuurstaken.

Bij de nieuwe bestuurssamenstelling is Jacques Homveld teruggetreden en zal het secretariaat overdragen aan Therese Lohmann.

De acht Grasboomprojecten zijn vertegenwoordigd in het Bestuur van de Grasboom en is alsvolgt samengesteld;

Voorzitter

Cees Boutens
Grasboom Utrecht De Roos

Secretaris

Therese Lohmann
Grasboom Hilversum Binnendoor

Penningmeester

Bastiaan van de Wetering

Bestuursleden

Frank van de Meent
Grasboom Hilversum Vondellaan

Harry van Haarlem
Grasboom Utrecht Clophaemer

Gert Hekkenberg
Grasboom Utrecht Max

Patrick Lauwers
Grasboom Amersfoort

Piet Oudejans
Grasboom Leusden

Pieter Rem
Grasboom Veenendaal

Op de thema-bijeenkomst op 23 januari 2017, zal het bestuur de ouders van de Grasboomprojecten nader informeren over de organisatie en lopende zaken.