Geef alle jongeren met een chronische aandoening de no-riskpolis!

Geef alle jongeren met een chronische aandoening een kans op de arbeidsmarkt met de no-riskpolis!

In 2015 is in de banenafspraak van het Sociaal Akkoord een zogenaamde ‘no-riskpolis’ afgesproken. Bij de ‘no-riskpolis’ ontvangt de werkgever een uitkering van het UWV als een werknemer uitvalt door ziekte. De ‘no-riskpolis’ geldt alleen voor chronisch zieke jongeren die zelf niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen.

Jongeren die soms wel en soms niet het minimumloon kunnen verdienen, vallen buiten de ‘no-riskpolis’. Ook voor hoog opgeleide jongeren vormt de clausule met het minimumloon een struikelblok. Zij kunnen met een parttime baan vaak al meer dan het minimumloon verdienen en vallen daarom vallen buiten de ‘no-riskpolis’.

Geef al deze jongeren een eerlijke kans op een baan. Lees meer in onderstaand artikel van de Gooi-en Eemlander van 22-1-2019:

Artikel: vergroot kansen chronisch zieke jongeren op arbeidsmarkt