Grasboom introduceert klachtbemiddeling

Grasboom introduceert klachtbemiddeling

Het bestuur van De Grasboom, waarin alle Grasboomprojecten zijn vertegenwoordigd, heeft bij de laatste bestuursvergadering, op 4 juli jl, een algemene klachtenprocedure aangenomen, waarbij een onafhankelijk klachtenfunctionaris is betrokken.

Bewoners en/of ouders die een klacht hebben over de kwaliteit van wonen en/of de geleverde zorg bij een Grasboomproject, kunnen zich wenden tot de klachtenfuntionaris. Als het niet lukt om tot een oplossing te komen met betrokkenen, kan de klachtenfunctionaris helpen. Zo nodig kan hij/zij bemiddelen of een advies uitbrengen. De klachtmelding wordt zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. De klachtenfunctionaris heeft geheimhoudingsplicht.

Het reglement klachtbemiddeling is beschikbaar gesteld, voor bewoners en ouders, met een toelichting welke stappen je kunt zetten om tot een oplossing te komen.

De procedure is laagdrempelig en er zijn geen kosten aan verbonden.

Je kunt per e-mail contact leggen met de klachtenfunctionaris.